Новини

Във връзка с наложеното извънредно положение, предизвикано от COVID-19, може да се запознаете с мерките, които наложи Инкотекс Груп

16.03.2020
Като организация, базираща своята дейност на лидерство на ръководството и като организация, осигуряваща съпричастност на хората и ангажираност за изпълнение на своите дейности заявяваме следното:
Разбираме важността от съдействие за намаляване на разпространението на COVID-19 в България. Оценили сме рисковете и сме въвели редица допълнителни правила с цел да предпазим здравето и безопасността на всички наши служители. Проверяваме всички алтернативни варианти за срещи и комуникации с нашите партньори, клиенти, доставчици и др.
Ето и конкретните действия, които вече предприехме и ще продължим да поддържаме до отмяна на засилените мерки срещу разпространението на coronavirus:
  • Стриктно изпълняваме всички предписания на правителството, кризисния щаб и здравните власти.
  • Следим за здравословното състояние на нашите служители, както и информацията за техните семейства.
  • Осигуряваме на нашите служители защитни средства – маски, ръкавици, дезинфектанти.
  • Периодично почистваме и дезинфекцираме работните места и помещения
  • Провеждаме обучения на всички нива относно личната хигиена и личните предпазни средства.
  • Осигуряваме отделни контейнери за събирането на ЛПС (лични предпазни средства) и хигиенни материали.
  • Предлагаме възможността home office за част от служителите (където е възможно според трудовите задължения)
 Оставаме напълно ангажирани и искаме да уверим всички наши партньори, клиенти, доставчици и всички заинтересовани лица, че предаването на вируса е само по въздушно-капков път и няма как да бъдем заразени чрез материали или готови изделия, независимо от коя държава идват.
Нека всички отговорно да спазваме мерките за дистанциране и помогнем за намаляване на разпространението на COVID-19.