Новини

Участие във форум, организиран от Българска Асоциация на Електротехниката и Електрониката (БАСЕЛ)

10.03.2020
На 09.03.2020г в заседателната зала на АИКБ в гр.София се проведе форум, който бе организиран от БАСЕЛ на тема "Развитие на енергийните ресурси на пазара на електирческа енергия."
Инкотекс Груп България участва със своя презентация като на участниците и членовете на Асоциацията бяха представени някои продуктови решения от гамата на електромерите и LED осветлението, които компанията произвежда. Акцентът беше поставен върху иновативни технически предложения, водещи до по-висока енергийна ефективност, по-ниска консумация на електроенергия, енергиен мониторинг и контрол.
Отчитаме събитие като много полезно с оглед бъдещи по-тесни контакти и сътрудничество между участниците във форума.