Новини

Стажанска програма

21.12.2020
„Инкотекс Груп“ стартира прилагането на иновативна стажантска програма. Тя е успешен старт  за амбицирани и  мотивирани хора, които желаят  да  реализират  натрупаните си до момента знания  и умения в  бъдещото им  кариерно развитие.  

Решението на ръководството е изцяло вътрешно-фирмено и е независимо от Европейски програми за финансиране или други подобни държавни проекти.

Основната идея е да се даде възможност на студенти, които са в етап от последните години на своето университетско следване, да могат да придобият практически опит и умения  в реална работна атмосфера.

На практика, нашата компанията инвестира в бъдещето си, тъй като програмата отваря и перспективи за дългосрочна реализиация и интегриране на стажантите след изтичане на определения период. Техният труд по време на стажантската дейност се заплаща, което  е стимул, мотивация и усещане за фирмена принадлежност сред тях.

Участниците в програмата се назначават в различни отдели на компанията съобразно нуждите към момента и плановете за развитие на отделните звена.  Придобиването на практически знания и умения от стажантите се радва на голям успех, а ползите за компанията ще се измерват в бъдещата реализация на образовани „свои“ кадри, подготвени за условията на нови професионални предизвикателства и различно иновативно мислене.

Нашето разбиране е, че стажанската програма се явява един мост между образование и бизнес, между теория и практика, между настояще и бъдеще и ние вярваме, че ползите и за двете страни са реално измерими и неоспорими във времето.