Новини

Спечелен търг от Лидер Лайт България за подмяна на уличните осветителни тела в гр. Волос, Гърция

12.08.2020
След спечелен международен търг, обявен от община Волос, Лидер Лайт България подписа Договор за съвместно сътрудничество с предприятието MYTILINEOS-ELEMKA. Проектът е за подмяна и инсталация на нови осветителни тела, използващи ексклузивна LED технология за подобряване и надграждане качеството на осветлението. Ще бъдат заменени конвенционалните улични лампи на общината, които освен с кратък жизнен цикъл са и много енергоемки.
Новите осветители на Лидер Лайт България, които ще бъдат интегрирани към електрическата мрежа, са съобразени с най-съвременните решения в областта на осветителните технологии. Те ще предложат по-регулирана и висококачествена светлина откъм светлоразпределение и липса на пулсации, водеща до по-добра атмосфера в градската среда. Допълнително ще спестяват до 55% от доставката на електроенергия, като по този начин ще се оптимизират енергийните разходи в бюджета на общината. Проектът е на стойност над 14 млн. евро.
Нещо повече, по-голямата част от дейностите по подмяната ще се извършват по автоматизиран начин, без да се пречи на ежедневната работа и вътрешен ред на населението.
След приключване на интеграцията гражданите на общините Волос и Неа Йония ще могат да се радват не само на качествено нова осветеност на уличните зони и пространствата даваща им една по-голяма сигурност, но и по-висока рентабилност при значително намалени емисии на въглероден диоксид с около 8 хиляди тона CO2 годишно по проектни разчети.