Новини

Системи за управление на околната среда ISO 14001:2005

11.06.2012
Консорциум „ИНКОТЕКС Груп“ успешно премина сертификационен одит съгласно международния стандарт ISO 14001:2005.
ози стандарт съдържа изискванията към Системите за управление на околната среда. Чрез тях организациите се ангажират да ограничат въздействието над околната среда, предизвикано от осъществяването на процесите, свързани с дейността им. Системите позволяват на всяка организация да контролира и непрекъснато да намалява вредните въздействия от дейността си върху природата. Сертифицираните Системи за управление на околната среда минимизират риска от екологични инциденти. Загрижеността за околната среда е част от общата политика на ИНКОТЕКС Груп, ориентирана към предотвратяване на замърсяването на природата. Чрез сертификацията по ISO 14001:2004 ние доказваме и демонстрираме своята отговорност за запазване на околната среда, която ще завещаем на нашите деца.