Новини

Система за Управление на Информационната Сигурност, април, 2012

17.05.2012
Консорциум “ИНКОТЕКС Груп” успешно премина сертификационен одит на “Система за управление на информационната сигурност”съгласно международния стандарт ISO 27001:2005. Документите от одита са изпратени в централата на ТЮФ НОРД ЦЕРТ в Германия. Предстои издаването на сертификат номер 44 121 120 923 в регламентирания от процедурата срок.