Новини

Сертифициране по ISO 50001: 2018

04.04.2022
През през месец Март 2022 г. „Инкотекс Груп“ завърши процес на сертифициране по стандарт ISO 50001: 2018.

ISO 50001 е един от  новите  стандарти с екологична насоченост. Той предлага на организацията ни систематичен подход за непрекъснато подобряване на енергийните    характеристики, справяне с енергийните разходи, като същевременно намалява въздействието върху околната среда.

Сертифицирането по този стандарт демонстрира ангажираността на организацията  към непрекъснато подобряване в управлението на енергията и гаранции за изпълнение на приложимите законодателни и регулаторни изисквания.
Функционирането на система за управление на енергията е предпоставка за:
  • намаляване на разходите за енергийни ресурси;
  • подобряване на рентабилността на организацията;
  • ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда.