Сертификати

4С4 ГРУП е награден със златни медали на Международния технически панаир в Пловдив през 2006 и 2007 г. за иновативните си решения – “Бягаща лента” (LED дисплей) и “PLC-modems”, което е уникално и защитено с международни лицензи постижение.

Консорциумът е официален партньор на световноизвестни компании като: “Texas Instruments” ,”Analog Devices”, “Microchip”, “Atmel”, “Epcos”, “Rohm”, “Philips” и др. Следвайки фирмената политика и партнирайки си с тези доставчици, 4С4 прилага в своето производство най-новите технологии и предлага продукция с най-високо качество. Продукцията се разпространява в над 20 държави по света.

4С4 ГРУП има сертифицирани:
  • Система за управление на качеството – според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015;
  • Система за управление на околната среда – според изискванията на БДС EN ISO 14001:2015;
  • Система за управление на сигурността на информацията – според изискванията на БДС ISO/IEC 27001:2013;
  • Система за управление на здравето и безопасността при работа - съгласно изискванията на БДС EN ISO 45001:2018;
  • Система за управление на енергията - съгласно изискванията на БДС EN ISO 50001:2018.

Политики и цели на 4С4 Груп по: Качество; Здраве и безопасност на труда; Опазване на околната среда; Сигурност на информацията; Енергийна ефективност.

4S4 Електроникс ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001

4С4 ЛАЙТИНГ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001

4С4 Продъкшън ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001

4С4 Сървис ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001

4С4 Трейд ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001

Реалти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001

С.Д. Дизайн ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001