Новини

С.Д. Дизайн ООД открива процедура с публична покана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

30.11.2018
“Във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-1.005-0006-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0006 „НАУЧНО ИНДУСТРИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ЦИФРОВ ТАХОГРАФ ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ С ПОДОБРЕНА ЗАЩИТА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ИНТЕГРИРАН В СЪСТАВА НА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ИТС) ЗА ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ”,

С.Д. Дизайн ООД открива  процедура с публична покана с предмет:

Придобиване на ДМА , необходими за разработването на продуктова иновация, електронен цифров тахограф от второ поколение  с подобрена защита  и  функционалност  интегриран  в  състава на интелигентна транспортна система (ИТС) за логистично осигуряване на транспортната дейност.

Информация за процедурата и документи за участие може да намерите в приложения архив
Публична покана 2 Mb (zip) свали