Новини

Разработка и производство на електронен терморегулатор за Елдом Инвест

18.02.2020
Електронният терморегулатор INCOTEX е IoT устройство, което компанията разработи и внедри за нуждите на Елдом Инвест ООД. Това изделие се вгражда в серия отоплителни конвектори.
То служи за контрол на температурата на въздуха в помещението както и осъществяване на защитни функции при възникване на нестандартни (непредвидени)ситуации.
Електронният терморегулатор притежава цветен графичен дисплей, за изобразяване на информацията, бутони за локален контрол, звукова сигнализация. Температурата се отчита посредством калибриран, цифров сензор с разделиелна способност 0.1 С.
Уредът притежава допълнителни опции като:
  • Отложен старт,
  • Защита от замръзване,
  • Седмичен програматор,
  • Защита от падане на конвектора,
  • Отворен прозорец и други.
Всички тези опции са достъпни дистанционно посредством вградения Wi-Fi модул за интернет свързаност.
Контролът на електронния терморегулатор може да се осъществи и от мобилен телефон или таблет - посредством специално мобилно приложение.