Политика на поверителност

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR).

Чрез преглеждането или използването на корпоративния уеб сайт www.incotex.bg и предоставената форма за контакт, Вие се съгласявате с условията на настоящата политика за поверителност на личните данни на 4С4 Груп, както е посочено по-долу. В случай, че не сте съгласни с условията, не влизайте и не използвайте този уеб сайт.  си запазва правото да променя политиката за поверителност по всяко време и по свое усмотрение. 4С4 Груп няма намерение да предоставя и/или да продава Вашите лични данни на трети лица, събраната информация ще бъде използвана единствено за целите по предоставяне на продукти/услуги и осъществяването на комуникация с клиенти.

Какво представляват лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон, адрес и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.

Кой администрира личните Ви данни?

Администратор на личните данни, събирани от www.4S4.bg е ''4С4 Груп'', ЕИК 175470883 Седалище и адрес на управление: 1528 София; ул. Поручик Неделчо Бончев № 2A

Как и какви лични данни се събират?

Ако решите да използвате формата за контакт, предоставена на сайта, се събира информация за Вашите имена, имейл адрес, телефонен номер, както и всякакви други данни, които Вие решите да предоставите чрез съобщението Ви. При записване на час за среща по телефон или чрез имейл се събират имената Ви, телефонният Ви номер и информацията за услуга/продукт, която Ви интересува. Целта на събирането и обработването на личните Ви данни е да Ви се предостави желаната от Вас информация.

4С4 Груп не обработва информация за Вас , отнасяща се за специалните  категории лични данни.

Какви са вашите права?

Ако сте предоставили Ваши лични данни на 4С4 Груп, Вие разполагате със следните възможности:
  • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт чрез запитване към 4С4 Груп;
  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от 4С4 Груп;
  • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
  • право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронна информация, услуга, маркетингови комуникации и др.

Какво ще се случи ако откажете да предоставите личните си данни?

В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, когато са изискуеми, е възможно да не може да ви се предостави исканата от вас информация/услуга.

Автоматично получаване на информация – Политика за използване на „бисквитки“

Когато посещавате www.incotex.bg, ние не събираме информация относно това кой сте Вие. Информацията, която нашия уеб сайт може да запише чрез вашето посещение е техническа и е с цел статистика относно трафика на сайта, като тя е анонимна и не може да бъде свързана с конкретно лице. Тя се събира посредством „бисквитки“ (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на Вашето устройство - компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), които не представляват никаква заплаха за вашия компютър. Пример за такава информация е: страниците от нашия сайт, които сте разгледали, времето за престой на дадена страница, датата на посещението и часа, повторните посещения на нови или предишни клиенти, характеристики на браузера, екранна резолюция и типа устройство, от което сте направили посещението, държава на посещението. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта, 4С4 Груп не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Тези данни не се ползват за комерсиални или некомерсиални цели. Те се използват единствено за описаните тук цели – а именно статистика относно работата на нашия уеб сайт. Тази информация ни помага да разберем как и колко добре сайтът ни отговаря на вашите нужди, дали намирате бързо и лесно необходимата за вас информация, кои секции и страници от сайта ни представляват най-голям интерес за вас. Това ни дава възможност да направим нашия сайт още по-интересен и удобен за вас, като непрекъснато работим и подобряваме информацията в него. Активирането на тези „бисквитки“ не е задължително и необходимо на всяка цена, за да работят основните функции на нашия уеб сайт. Ако не желаете да приемете ползването на бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на вашия браузър, но ако направите това, някои от функциите на този сайт може да не работят по предназначение. Информация как да направите това, може да намерите в сайта на производителя на вашия браузър. Някои  бисквитки  на  трети  страни,  които  нашия  сайт  използва  могат  да  бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтовете на третите страни и да следвате посочените там инструкции за изключване.

Google Analytics - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Google Maps API - https://policies.google.com/privacy

Как се използва предоставеният имейл адрес?
Когато ни предоставите имейл адреса си, независимо дали изпращате директен имейл на office@incotex.bg, изпращате запитване/съобщение през нашата контактна форма, която се намира на уеб сайта, се съгласявате, че можем да осъществяваме последваща комуникация с Вас. Възможно е да се свържем с Вас чрез имейл и/или обаждане по телефона (ако Вие сте ни предоставили такъв) с информация относно нашите продукти/услуги. Можете да промените предпочитанията си за комуникация с нас по всяко време на имейл: office@incotex.bg.

Къде може  да подадете жалба?

Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган - Комисията за защита на лични данни. Можете да се свържете с КЗЛД на адрес: бул. Цветан Лазаров № 2, 1592 София, тел. +359 2 915 3580; имейл: kzld@cpdp.bg

Валидност и актуализиране на политикатa

Възможно е Политиката за Поверителност да бъде актуализирана периодично. При промяна в настоящата политика, на уеб сайт www.incotex.bg, ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност.