Новини

Инкотекс Груп се подготвя за сертификация по SA 8000:2008

26.06.2012
В Консорциум Инкотекс Груп е внедрена система за управление на социалната отговорност, съгласно изискванията на международен стандарт SA 8000:2008.
виж повече

Системи за управление на околната среда ISO 14001:2005

11.06.2012
Консорциум „ИНКОТЕКС Груп“ успешно премина сертификационен одит съгласно международния стандарт ISO 14001:2005. 
виж повече

Ново осветление за децата от ЦДГ ”Слънце”

30.05.2012
По повод 1-ви юни – Деня на детето, ИНКОТЕКС Груп дари най-ново поколение осветителни тела със светодиоди на ЦДГ ”Слънце” в Ботевград. 
виж повече

Система за Управление на Информационната Сигурност, април, 2012

17.05.2012
Консорциум “ИНКОТЕКС Груп” успешно премина сертификационен одит на “Система за управление на информационната сигурност”съгласно международния стандарт ISO 27001:2005. Документите от одита са изпратени в централата на ТЮФ НОРД ЦЕРТ в Германия. Предстои издаването на сертификат номер 44 121 120 923 в регламентирания от процедурата срок.
виж повече

Нова сертификация за ЕКАФП

12.07.2011
Юни 2011 – Във връзка с приетите промени в Наредба № H-18 οт 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства,  „С.Д.Дизайн” ООД  сертифицира два  модела електронни касови апарати с вградени GPRS модем и КЛЕН — Контролна Лента на Електронен Носител: INCOTEX 131F KL и INCOTEX 180F KL.
виж повече