Новини

Нови модели касови апарати INCOTEX 181 KL и INCOTEX 133 KL

08.10.2014
Екипът на ИНКОТЕКС ГРУП разработи и одобри в БИМ специално за Вас – нашите настоящи и бъдещи клиенти – два нови модела електронни касови апарата.

През м.септември ИНКОТЕКС ГРУП (С.Д.Дизайн ООД) сертифицира в БИМ два нови модела електронни касови апарата  – мобилен ЕКА INCOTEX 181 KL и настолен ЕКА INCOTEX 133 KL с мобилна връзка с НАП.

И двата модела ЕКА отговарят на всички изисквания на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г.  за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, имат мобилна връзка с НАП и могат да бъдат използвани на територията на Република България в смисъла на чл.118 от Закона за данък върху добавената стойност.

От 1 октомври 2014г. можете да заповядате в нашия търговски офис или при наш дистрибутор, за да разгледате и изберете подходящия модел електронен касов апарат за Вашия бизнес!

Нашите електронни касови апарати и други фискални и нефискални устройства се разработват, произвеждат и обслужват в Република България от най-опитните иноватори и специалисти в областта на Фискалните устройства и Изчислителната техника.