Новини

Модернизация на производството на светодиодни осветителни тела

21.11.2022
        В рамките на този прект са включени 2 основни производствени линии:
  • изграждане на роботизирана линия за производство на светодиодни модули,
  • инсталиране на автоматизирана линия за монтаж с паралелна програма на експлоатация.

    Целта е увеличаване на обема на произведените продукти, намаляване на разходите за единица произведено изделие и значително съкращаване на сроковете за производство на дадена поръчка или техническо здание. В социален аспект, нарастването на производствения капацитет и предстоящата модернизация ще позволят разширяване на екипа на компанията в дългосрочен план, с отваряне на нови работни места с различен профил и изисквания. 

    Въз основа на предстоящите нови проекти за производство, доставка и монтаж на светодиодни осветители на външни пазари, в близно бъдеще е предвидено инсталирането и на допълнителни SМТ линии, които да обезпечат пазарното търсене и нуждите на потребителите.