Новини

ЛидерЛайт участва на семинар за LED осветление

29.04.2013
ЛидерЛайт България, част от ИНКОТЕКС Груп, взе участие в научно–приложния семинар на тема “Развитие на светодиодното осветление”, проведен в Дома на науката и техниката в София.
Събитието бе организирано от Браншовата камара по светодиодни технологии и осветление (БКСТО), Националния комитет по осветление, Научнотехническия съюз на енергетиците и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Сред обсъжданите теми бяха развитието на светодиодните технологии в световен и национален мащаб, пазарите на LED продукти, еволюцията в светодиодните осветители и др.

По време на семинара се проведе и изложба на LED осветители от български производители, където ЛидерЛайт представи свои изделия с разнообразно приложение