Новини

ЛидерЛайт България с ново предложение за достъпно светодиодно осветление

13.01.2019
Фирмата ни ЛидерЛайт работи с партньори, които прилагат ЕСКО договори (виж по-надолу описание) за закупуването на светодиодни осветителни тела. 

Идеята цели да облекчи финансово крайния клиент, за да може той да инвестира в енергоспестяващото осветление, да знае колко ще плаща месечно и да постигне максимум ефект с минимална поддръжка. Енергийната ефективност на сгради и помещения се превръща в приоритет за болници, детски градини, училища, обществени сгради, промишлени зони и изобщо за енергийната ни система. 
Целта е да достигнем до всеки клиент, независимо от финансовите му възможности в момента.

КАКВО Е ЕСКО ДОГОВОР? 
В българското законодателство е познат като договор с гарантиран резултат (ДГР). ЕСКО договорите имат за предмет изпълненението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради и/или промишлени системи, като възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимото към изпълнителя възнаграждение се извършват за сметка на реализираните иконономии на ел. енергия за определен период от време.

ДОГОВОРИТЕ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ СЪДЪРЖАТ:
• Нормализираното енергопотребление, установено с обследване за енергийна ефективност.
• Гарантирани икономии на ел.енергия и реда за тяхното установяване след изпълнението на договора.
• Начини на финансиране.
• Начини на изплащане на възнаграждението.
• Други клаузи.

ЕСКО КОМПАНИИ
Това са специализирани компании в предлагането на енергоспестяващи услуги. Разработват пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението (проучване, внедряване, експлоатация и поддръжка). Влагат собствени средства за покриване на всички разходи по реализирането на даден проект. Получават възнаграждението си от достигнатата икономия в периода, определен като срок на откупуване.