Новини

Инкотекс Груп става 4С4 Груп

21.02.2023
В края на миналата година, през м.декември 2022г, "Инкотекс Груп" извърши промяна в имената на някои от своите дружества, както следва:
4С4ЛАЙТИНГ ООД
4С4ТРЕЙД ООД
4С4СЪРВИС ООД
4С4ПРОДЪКШЪН ООД
4С4ЕЛЕКТРОНИКС ООД

Актуализацията беше продиктувана от осъвременяване на корпоративните цели и насоки за бъдещо развитие на компанията, както и от обновяване на постоянния ангажимент на Консорциума за предоставяне на продукти и услуги от най-високо качество към доказани международни партньори и крайни потребители.
Предметът на дейност на всяко едно от посочените дружества остава непроменен.
Уверени сме, че тази трансформация е едно ново начало и същевременно предизвикателство, което ще открие възможности и бизнес хоризонти за още по-успешното развитие на компанията в дългосрочен план.