Новини

Инкотекс Груп се подготвя за сертификация по SA 8000:2008

26.06.2012
В Консорциум Инкотекс Груп е внедрена система за управление на социалната отговорност, съгласно изискванията на международен стандарт SA 8000:2008.