Трифазни електромери

INCOTEX 233 ART(M)

Многофункционалният  електромер INCOTEX 233 за директно или индиректно (чрез трансформатори) свързване е предназначен да регистрира активна и реактивна електрическа енергия в трифазна 3 или 4-проводна мрежа. Има възможност за многотарифен отчет и дългосрочно съхранение и пренос на натрупаните данни чрез цифров интерфейс и безжични канали за комуникация към центровете за събиране на данни.
Използва се самостоятелно или в състава на автоматизирани информационно-измервателни системи за техническо и търговско отчитане.
Този модел електромер има сменяеми модули, осигуряващи максимална гъвкавост при изграждането на мрежи за събиране на данни, както и вградено реле за изключване на товара.
EU сертификат : SK13-046 MI 003
Сертификат DLMS/COSEM
Технически особености:
 • клас на точност за активна енергия 0.2S, 0.5S, 1.0
 • сменяеми интерфейси: RS-485, GSM, PLC, RF, Ethernet и др.;
 • наличен оптичен порт при всички модификации на модела;
 • възможност за включване на резервно захранване Ubackup =5,5…16 V
 • измерване на параметрите на мрежата: мощност,  напрежение, честота;
 • галванично изолиран телеметрични изход, програмируем за всеки вид енергия;
 •  изход за управление на натоварването;
 • електромерите работят в посока увеличение на стойностите в случай на размяна на връзките на токовите вериги (в режим сумиране на фазите “по модул”);
 • автоматизирана самодиагностика с показване на грешката;
 • управление на натоварването с помощта на вградено реле или външни вериги на комутация;
 • LCD подсветка
Измерване, регистрация, съхранение, изобразяване на LCD дисплей и предаване чрез интерфейси регистрирана активна и реактивна енергия, отделно по всяка тарифа и сумарна за периоди, както следва:
 • обща енергия от пуска на електромера;
 • за текущия ден и до началото на деня;
 • за текущия месец и до началото на месеца;
 • за всеки от 11-те предходни месеца и до началото на всеки месец;
 • Четири квадрантно измерване на енергията;
 • Тарификатор, осигуряващ възможност за отчет по отделно тарифно разписание за всеки ден от седмицата по 4 тарифи в 16 времеви зони в денонощието. Всеки месец от годината се програмира по индивидуален тарифен график. Минимален интервал на действие в границите на денонощието – 1 минута.
 • Възможност за отчет на техническите загуби в линията и силовите  трансформатори;
 • Освен това електромерът извършва измерване на следните параметри на електрическата мрежа:
 • моментни стойности на активната, реактивната и пълната мощност по всяка фаза и по сума от фазите с показване посоката на вектора на пълната мощност;
 • стойностите на ток, напрежение в отделните фази, ъглите между фазовите напрежения;
 • честота на мрежата;
 • коефициенти на мощността по всяка фаза и по сумата от фазите;
 • коефициент на изкривяване на синусоидалните криви.
 • Съхраняване на архив за стойностите на средните мощности на активната и реактивната энергия в една или две посоки и профила на мощността на техническите загуби с произволно време на интегриране от 1 до 45 минути със стъпка 1 минута. При 30-минутна продължителност на интегрирането, времето за препълване на архивите е 170 денонощия.
 • Фиксране на сутрешните и вечерните максимуми на активната и реактивната мощност на зададен интервал с ежемесечен график;
 • Водене на дневник на събитията .
 • Контрол на показателите на  качеството на електроенергията (ПКЕ) и запис в дневник ПКЕ с времената за отклонение и връшане на напрежението и честотата в границите на нормалните и максималните стойности (до 100 записа за всяко събитие);
 • функции за контрол и управление на товара чрез вградено или външно реле. При превишаване на по-рано зададени лимити за активна мощност или енергия, електромерът самостоятелно изключва товара на потребителя или управлява външни устройства, които изключват товара на потребителя.

Запитване за INCOTEX 233 ART(M)


Изпрати