Монофазни електромери

INCOTEX 206

INCOTEX 206 мултифункционален еднофазен електромер с клас на точност 1,0  предназначен за отчитане на активна мощност в двупроводна мрежа за променлив ток с напрежение 230 V  и честота  50 Hz . 
Електромерите INCOTEX 206 имат вградени интерфейси : RS485 и PLC и могат да бъдат експлоатирани както самостоятелно, така и в състава на автоматизирани системи за контрол и отчет на електроенергията.

 Сред отличителните черти на този модел е управлението на режимите на индикация чрез фотодиод на оптичния порт и наличието на вграден контактор за включване/изключване на товара.
 
INCOTEX 206 е предназначен за битови нужди и за контрол на товари до 60А. Той има LCD дисплей, който предоставя на потребителя подробна информация за различни данни: за консумираната електроенергия, текущите параметрите на мрежата, моментната мощност и др.
 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 
 • Оптичен порт във всички модели
 • Модификации с допълнителни интерфейсни модули : RS485, PLC
 • Мултифункционален галванически изолиран импулсен изход
 • Модификация с вграден контактор за превключване на товари до  60A
 • Регистриране на проникване в електромера независимо от наличие или отсъствие  на захранващо напрежение
 • Дисплей тип LCD
 • Монтаж на DIN шина

 Функции:
 
 • Измерване, регистриране, съхраняване, извеждане на индикация и предаване чрез интерфейс на следните данни: активна и реактивна енергия поотделно за всяка тарифа и сумарно за всички за периоди както следва:
 • Общо от началото на запускане на уреда;
 • За текущия месец  ;
 • За всеки от предходните 12 месеца
 • Възможност за програмиране на отделен тарифен график за всеки ден от седмицата, работа с до 4 тарифи в 8 тарифни зони на денонощието. Всеки месец от годината се програмира по индивидуален тарифен план. Минималния тарифен интервал е 1 min. в денонощие.
 • Товаров график като масив на мощност за активна енергия с интеграционен интервал 30 min. с дълбочина 6 месеца.
 • Управление на товара чрез вграден или външен контактор. При превишаване на зададените лимити на мощност контакторът изключва товара на потребителя.
 • Дневник на събитията (кръгов, 64 записа за всяко събитие) :
 • Дата и час на изключване/включване на захранващото напрежение;
 • Дата и час на отваряне/затваряне на терминалния капак;
 • Дата и час на промяна на тарифния график и др.

 
 
Данни изобразявани на дисплея:
 
 • активна и реактивна енергия поотделно за всяка тарифа  (до 4)  и сумарно за всички тарифи  до стотна от kW*h или kVar*h:
 • напрежение и ток – моментни стойности;
 • честота на мрежата;
 • текущи дата и час;
 • време на работа на батерията;
 • превишаване на лимита по мощност;
 • изключен контактор.

Запитване за INCOTEX 206


Изпрати